Miejsca pamięci Wspomnienia Uroczystości Podziękowania Kontakt

Celem projektu "Pamiętamy - śladami historii Gminy Narew" jest odnajdywanie, wyeksponowanie oraz ocalanie od zapomnienia dawnych, historycznych miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Narew. Zadanie to zostało zapoczątkowane w roku 2009 przez Narwiański Ośrodek Kultury, zaś pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk.

W roku 2009 grupy młodzieży z Gminy Narew wspólnie z instruktorami odnajdywały, oznaczały oraz zbierały materiał na temat miejsc pamięci Gminy Narew: starych grobów żołnierzy, pomników, mogił ludzi znanych i ważnych dla historii naszej gminy. W warsztatach terenowych brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi oraz harcerze działający w Gminie Narew. Odnalezione miejsca pamięci oznaczone zostały specjalnie wykonanymi tabliczkami pamiątkowymi, zaś na grobach młodzież zapaliła znicze. Uzupełnieniem tej części projektu było zorganizowanie konkursu plastycznego poświęconego miejscom pamięci Gminy Narew.

W ramach projektu w roku 2009 odbyły się również dwie uroczystości gminne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Pierwsza z nich odbyła się 3 maja i była poświęcona uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Natomiast 11 listopada upamiętniono 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości nastąpiło podsumowanie projektu.

Projekt realizowany przez Narwiański Ośrodek Kultury przyczynia się do budowania postaw patriotycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży Gminy Narew oraz uczy historii naszego regionu.

Projekt zrealizowany został przez Narwiański Ośrodek Kultury
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Narwiański Ośrodek Kultury (2009)                                                              WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE