Miejsca pamięci Wspomnienia Uroczystości Podziękowania Kontakt

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2009 roku odbyły się w Narwi obchody 91 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystości zostały przygotowane przez Narwiański Ośrodek Kultury oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa w Narwi.

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele w Narwi i była celebrowana przez ks. prałata Zbigniewa Niemyjskiego. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik poległego za Ojczyznę żołnierza, jaki znajduje się przy kościele w Narwi.

Przy pomniku kwiaty złożyli: Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, delegacja Powiatu Hajnowskiego, której przewodniczył Wicestarosta Jerzy Sirak, Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski oraz strażacy. Znicze zapalili także harcerze ze Szkoły Podstawowej w Narwi.

Druga część uroczystości upamiętniających odzyskanie niepodległości odbyła się w Narwiańskim Ośrodku Kultury. W drodze do NOK goście zatrzymali się jeszcze przy pomniku powstańców, jaki znajduje się przy szkole w Narwi. Tam również zapalono znicze.

Gości przybyłych do ośrodka kultury powitała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Następnie odbyła się uroczysta akademia historyczna, upamiętniająca rozbiory Polski, lata niewoli i powstań oraz odzyskanie niepodległości. Akademia została przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi pod kierownictwem pani Olgi Hewa.

Występujące w akademii gimnazjalistki zaprezentowały publiczności również kilka patriotycznych piosenek. Na zakończenie z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił pan Marek Skomorowski, który zaśpiewał je wspólnie z zebranymi na sali gośćmi.

Podczas uroczystości podsumowano efekty projektu pt. "Pamiętamy – śladami historii Gminy Narew", którego celem było m.in. odnalezienie zapomnianych grobów oraz miejsc pamięci Gminy Narew. Wyniki inwentaryzacji takich miejsc na terenie naszej gminy przedstawiła pani Alicja Szyszkiewicz. Harcerze odwiedzali takie miejsca, robili zdjęcia oraz rozmawiali z ludźmi pamiętającymi czasy wojny, dokumentując ich historie. Zebrany materiał posłużył do stworzenia niniejszej strony internetowej poświęconej miejscom pamięci Gminy Narew.

Uczestnicy uroczystości mogli też obejrzeć wystawę prac plastycznych, która powstała także w ramach tego projektu. Prace przedstawiające miejsca pamięci naszej gminy wykonali uczniowie z Gminy Narew.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz, która podziękowała wszystkim uczestnikom projektu, osobom zaangażowanym w jego realizację, partnerom projektu oraz sponsorom. Szczególne podziękowania zostały skierowane na ręce pani dyrektor Publicznego Gimnazjum w Narwi Aliny Kononiuk, która była pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć...

Uroczystość odbyła się w ramach projektu pt. Pamiętamy – śladami historii gminy Narew
zrealizowanego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w Białymstoku
 

Wstecz Strona główna Dalej

Narwiański Ośrodek Kultury (2009)                                                              WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE