Miejsca pamięci Wspomnienia Uroczystości Podziękowania Kontakt

IZBA PAMIĘCI ABP. GEN. DYW. MIRONA CHODAKOWSKIEGO
W GIMNAZJUM W NARWI

W Gimnazjum w Narwi otwarta została Izba Pamięci poświęcona patronowi szkoły Abp. gen. dyw. Mironowi Chodakowskiemu, gdzie można obejrzeć wiele przedmiotów i zdjęć związanych z życiem, służbą i posługą kapłańską Arcybiskupa Mirona.

Na budynku szkoły umieszczona jest również tablica pamiątkowa ufundowana przez Pana Sergiusza Martyniuka z okazji nadania imienia Gimnazjum w Narwi.

SYLWETKA ABP. GEN. DYW. MIRONA CHODAKOWSKIEGO

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Miron, (właściwie Mirosław Miron Chodakowski) był polskim arcybiskupem prawosławnym, generałem brygady, doktorem teologii, wikariuszem Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Prawosławnym Ordynariuszem Wojska Polskiego. Urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. W 1972 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył wraz z Liceum Ogólnokształcącym w 1976 r. Kontynuował naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym przy Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej.

17 grudnia 1978 r. złożył pierwsze śluby zakonne, 25 grudnia 1978 r. wyświęcony na diakona, 15 lutego 1979 r. wyświęcony na hieromnicha. Wcześniej podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przełożony 1979-84 klasztoru Św. Onufrego w Jabłecznej, 25 czerwca 1984 r. podniesiony do stopnia ihumena. 1984-98 r. budowniczy i przełożony supraskiego monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Doktor teologii za pracę "500-lecie Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu 1498-1998 roku". Decyzją Soboru Biskupów 7 kwietnia 1990 r. podniesiony do godności archimandryty. Chirotonię biskupią przyjął 10 maja 1998 r., 15 sierpnia 1998 r. mianowany na stopień gen. bryg. na katedrze Prawosławnej Diecezji Polowej od 1 października1998 r.. Z okazji 10-lecia chirotonii biskupiej 10 maja 2008 r. został podniesiony do godności arcybiskupa.

Arcybiskup Miron Chodakowski zginął śmiercią tragiczną w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.


UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA GIMNAZJUM W NARWI


Wstecz Strona główna

Narwiański Ośrodek Kultury (2009)                                                              WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE