Miejsca pamięci Wspomnienia Uroczystości Podziękowania Kontakt

NADANIE IMIENIA GIMNAZJUM W NARWI

19 listopada 2010 roku na placu szkolnym w Narwi odbyła się podniosła i historyczna uroczystość nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Narwi. Patronem szkoły został Abp. gen. dyw. Miron Chodakowski, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, tragicznie zmarły w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W tym szczególnym dla naszej szkoły dniu, Publiczne Gimnazjum w Narwi odwiedziło wiele znanych osobistości, w tym między innymi przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, biskupi i księża Kościołów Rzymskokatolickiego oraz Prawosławnego, parlamentarzyści naszego kraju, przedstawiciele Wojska Polskiego, służb mundurowych, a także władze wojewódzkie i powiatowe.

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego przez przybyłą orkiestrę wojskową. Następnie żołnierze kompani reprezentacyjnej wciągnęli flagę na maszt oraz objęli wartę honorową przy tablicy pamiątkowej.

Głos zabrał gospodarz Gminy Narew Wójt Jakub Sadowski, który odczytał uchwałę w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Narwi imienia Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. Uchwała została podjęta na uroczystej sesji Rady Gminy Narew, która odbyła się 5 września 2010 r. Głos zabrała też Dyrektor Gimnazjum w Narwi Alina Kononiuk, która gorąco powitała wszystkich zebranych gości.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali jego fundatorzy: Jan Miniuk oraz Jan Suchodoła, którzy następnie wpisali się do księgi pamiątkowej. Sztandar szkoły został przekazany na ręce pani dyrektor, a dalej dla pocztu sztandarowego uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi. „Wiara, wytrwałość i pomoc innym” – słowa te charakteryzowały Arcybiskupa Mirona i wypisane zostały na sztandarze szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, znajdującej się na budynku szkoły. Aktu tego dokonali Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Jacek Olbrycht oraz fundator tablicy i główny sponsor uroczystości Sergiusz Martyniuk.

Następnie obyło się wyświęcenie odsłoniętej tablicy pamiątkowej oraz sztandaru szkoły przez obecnych hierarchów. Poświęcenia dokonali:  J.E. Abel – Abp Lubelski i Chełmski, który reprezentował Metropolitę Sawę, J.E. Abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański, J.E. Jeremiasz – Apb Wrocławski i Szczeciński oraz Rektor ChAT, J.E. Antoni Dydycz – Biskup Drohiczyński, J.E. Grzegorz – Biskup Bielski, ks. prałat płk Sławomir Żarski – Administrator Kurii Polowej oraz Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego J.E. Jerzy – Biskup Siemiatycki.

W dalszej części nastąpiło uroczyste wpisywanie się gości do księgi pamiątkowej. Do księgi wpisały następujące osoby: fundatorzy tablicy pamiątkowej Państwo Nina i Sergiusz Martyniuk, fundatorzy Izby Pamięci patrona szkoły Roman Bojczuk oraz Roman Kardasz, Dyrektor Gimnazjum Alina Kononiuk, Dyrektor Generalny MON Jacek Olbrycht, obecni na uroczystości hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego, Barbara Pawluczuk – siostra Abp Mirona, parlamentarzyści Włodzimierz Cimoszewicz, Eugeniusz Czykwin, Robert Tyszkiewicz i Michał Kamiński, Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański, przedstawiciele Wojska Polskiego gen. dyw. pilot Anatol Czaban, gen. dyw. Janusz Bronowicz i ks. płk Michał Dudicz, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Jolanta Malinowska oraz Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski.

Zaproszeni na uroczystość goście podkreślali w swoich wypowiedziach to, jak wspaniałym i oddanym człowiekiem był Arcybiskup gen. dyw. Miron Chodakowski oraz to, że stanowi on wspaniały przykład dla młodego pokolenia gimnazjalistów z Narwi. Podziękowania za pomoc w organizacji tak wspaniałej uroczystości przekazali Dyrektor Gimnazjum w Narwi oraz Wójt Gminy Narew. Szczególne podziękowania skierowano do Pana Sergiusza Martyniuka – głównego sponsora uroczystości i fundatora tablicy pamiątkowej.

Na zakończenie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przy tablicy pamiątkowej. Kwiaty złożyła delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej, siostra Arcybiskupa Mirona, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, Wójt wraz z kierownikami gminnych jednostek samorządowych, a także wiele innych osób przybyłych na uroczystość.

Izba pamięci Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Gimnazjum w Narwi

Galeria zdjęć...

 

Wstecz Strona główna Dalej

Narwiański Ośrodek Kultury (2009)                                                              WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE